Niyə iki işıq mənbəyindən iki işıq dalğası arasındakı faza fərqi təsadüfi dəyişir?


cavab 1:

Közərmə, flüoresan və s. Kimi işıq mənbələri, filamentlər və ya qazlardakı atomlar əvvəlcə daha yüksək enerji səviyyələrinə (elektrik cərəyanları ilə) həyəcanlandıqda və daha sonra aşağı enerji səviyyələrinə çatdıqda işıq yayırlar. Proses gözlənildiyi kimi təsadüfi olur. Hər bir atom, E-8 saniyəsində çox qısa bir müddətdə tükənir. Bir filamentdəki atomların say sıxlığı təxminən E + 23 / sm 3dür və bu atomlar həyəcanlanır və bir-birlərindən tamamilə müstəqil olaraq daha aşağı səviyyələrə düşürlər. Eyni şey digər işıq mənbəyinin atomlarına da aiddir. Aydındır ki, eyni işıq mənbəyindəki iki atomdan və ya iki fərqli mənbədəki iki atomdan gələn işıq impulsları həmişə təsadüfi faz fərqlərinə malikdirlər. Başqa sözlə, bu cür iki mənbə heç vaxt uyğunlaşma göstərə bilməz.