Aralarında heç bir struktur fərqi olmadığını düşündükdə niyə insanlar danimarka və ingilis dilini ayrı dillər hesab edirlər?


cavab 1:

Çünki onlar iki fərqli dildir. Bildiyimi sənə deməliyəm? Çünki ingilis dilini ana dilim kimi bilirəm və danimarkalı anlamıram. Hətta başlanğıc danimarkalılarla da münasibət qurmuşam və başa düşürəm ki, bu dildə danışmaq və ana dilində danışsam, Danimarka dilini başa düşmək istəsəm öyrənməli olacağam.

Fransız və İtalyan dillərini öyrədirəm. Bunlar ortaq bir sıra xüsusiyyətlərə sahib olan romans dilləridir. İtalyan sinifimdə bir fransız qadını var. Bəzən italainin öz dili ilə qrammatik quruluşdakı oxşarlıqları əlaqələndirmək mümkün olsa da, fərqləri də qeyd etmək lazımdır. Bəli, sonra lüğət var ...


cavab 2:

Vay! Struktur fərqi yoxdur? Orada bir az dost ol! Struktur fərqləri çoxdur!

Aşağıdakıların İngiliscə biraz başa düşüldüyünü söyləyirsiniz?

Jeg elsker dansk og læser vældigt tanrı, kişilər, yaxşı iş axtarırsınız. Min svensk o meget bedre, og jed ved ikke præcis om det hjælper eller hindrer at dansk at kende andre skandinaviske sprog.

Əgər belə deyirsinizsə, qəribə bir azlığa aid olduğunuzdan əminsiniz!


cavab 3:

Vay! Struktur fərqi yoxdur? Orada bir az dost ol! Struktur fərqləri çoxdur!

Aşağıdakıların İngiliscə biraz başa düşüldüyünü söyləyirsiniz?

Jeg elsker dansk og læser vældigt tanrı, kişilər, yaxşı iş axtarırsınız. Min svensk o meget bedre, og jed ved ikke præcis om det hjælper eller hindrer at dansk at kende andre skandinaviske sprog.

Əgər belə deyirsinizsə, qəribə bir azlığa aid olduğunuzdan əminsiniz!


cavab 4:

Vay! Struktur fərqi yoxdur? Orada bir az dost ol! Struktur fərqləri çoxdur!

Aşağıdakıların İngiliscə biraz başa düşüldüyünü söyləyirsiniz?

Jeg elsker dansk og læser vældigt tanrı, kişilər, yaxşı iş axtarırsınız. Min svensk o meget bedre, og jed ved ikke præcis om det hjælper eller hindrer at dansk at kende andre skandinaviske sprog.

Əgər belə deyirsinizsə, qəribə bir azlığa aid olduğunuzdan əminsiniz!


cavab 5:

Vay! Struktur fərqi yoxdur? Orada bir az dost ol! Struktur fərqləri çoxdur!

Aşağıdakıların İngiliscə biraz başa düşüldüyünü söyləyirsiniz?

Jeg elsker dansk og læser vældigt tanrı, kişilər, yaxşı iş axtarırsınız. Min svensk o meget bedre, og jed ved ikke præcis om det hjælper eller hindrer at dansk at kende andre skandinaviske sprog.

Əgər belə deyirsinizsə, qəribə bir azlığa aid olduğunuzdan əminsiniz!


cavab 6:

Vay! Struktur fərqi yoxdur? Orada bir az dost ol! Struktur fərqləri çoxdur!

Aşağıdakıların İngiliscə biraz başa düşüldüyünü söyləyirsiniz?

Jeg elsker dansk og læser vældigt tanrı, kişilər, yaxşı iş axtarırsınız. Min svensk o meget bedre, og jed ved ikke præcis om det hjælper eller hindrer at dansk at kende andre skandinaviske sprog.

Əgər belə deyirsinizsə, qəribə bir azlığa aid olduğunuzdan əminsiniz!


cavab 7:

Vay! Struktur fərqi yoxdur? Orada bir az dost ol! Struktur fərqləri çoxdur!

Aşağıdakıların İngiliscə biraz başa düşüldüyünü söyləyirsiniz?

Jeg elsker dansk og læser vældigt tanrı, kişilər, yaxşı iş axtarırsınız. Min svensk o meget bedre, og jed ved ikke præcis om det hjælper eller hindrer at dansk at kende andre skandinaviske sprog.

Əgər belə deyirsinizsə, qəribə bir azlığa aid olduğunuzdan əminsiniz!


cavab 8:

Vay! Struktur fərqi yoxdur? Orada bir az dost ol! Struktur fərqləri çoxdur!

Aşağıdakıların İngiliscə biraz başa düşüldüyünü söyləyirsiniz?

Jeg elsker dansk og læser vældigt tanrı, kişilər, yaxşı iş axtarırsınız. Min svensk o meget bedre, og jed ved ikke præcis om det hjælper eller hindrer at dansk at kende andre skandinaviske sprog.

Əgər belə deyirsinizsə, qəribə bir azlığa aid olduğunuzdan əminsiniz!


cavab 9:

Vay! Struktur fərqi yoxdur? Orada bir az dost ol! Struktur fərqləri çoxdur!

Aşağıdakıların İngiliscə biraz başa düşüldüyünü söyləyirsiniz?

Jeg elsker dansk og læser vældigt tanrı, kişilər, yaxşı iş axtarırsınız. Min svensk o meget bedre, og jed ved ikke præcis om det hjælper eller hindrer at dansk at kende andre skandinaviske sprog.

Əgər belə deyirsinizsə, qəribə bir azlığa aid olduğunuzdan əminsiniz!


cavab 10:

Vay! Struktur fərqi yoxdur? Orada bir az dost ol! Struktur fərqləri çoxdur!

Aşağıdakıların İngiliscə biraz başa düşüldüyünü söyləyirsiniz?

Jeg elsker dansk og læser vældigt tanrı, kişilər, yaxşı iş axtarırsınız. Min svensk o meget bedre, og jed ved ikke præcis om det hjælper eller hindrer at dansk at kende andre skandinaviske sprog.

Əgər belə deyirsinizsə, qəribə bir azlığa aid olduğunuzdan əminsiniz!


cavab 11:

Vay! Struktur fərqi yoxdur? Orada bir az dost ol! Struktur fərqləri çoxdur!

Aşağıdakıların İngiliscə biraz başa düşüldüyünü söyləyirsiniz?

Jeg elsker dansk og læser vældigt tanrı, kişilər, yaxşı iş axtarırsınız. Min svensk o meget bedre, og jed ved ikke præcis om det hjælper eller hindrer at dansk at kende andre skandinaviske sprog.

Əgər belə deyirsinizsə, qəribə bir azlığa aid olduğunuzdan əminsiniz!