Hansı real nümunələr feminizm ilə feminizm arasındakı incə fərqi göstərir?


cavab 1:
Hansı real nümunələr feminizm ilə feminizm arasındakı incə fərqi göstərir?

Feminizm qadınların insan olduqları və eyni hüquq və imkanlara layiq olduqları inancdır. Feminizm, qadınların fərqli dərəcələrə sahib olmadığı və onu düzəltmək üçün çalışdığı inancdır.

Feminazi, anti-feministlər tərəfindən çox "narahat" və ya çox yüksək olan feministləri sıxışdırmaq üçün istifadə olunan bir qövsdür. Əslində heç bir şeyə aid deyil, çünki qadın inancları və ideologiyaları yoxdur. Tağdır.

Aralarındakı ən böyük fərq onlardan istifadə edən insanlardır. Feminazi sözünü istifadə edən insanlar dünyaya əsl üzünü bildirdilər.