Faza fərqi ilə tezlik arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

Tezlik, vaxt vahidinə düşən titrəmələrin sayıdır. Daimi bir amplituda soldan sağa dönən sadə bir sarkacı düşünün (fizika qanunlarını unut). 1 tezlik saniyədə bir dövrdür. Faza fərqi, hər iki osilatörün də fazadadırsa, faz fərqi sıfırdırsa və ya bir dairənin mərkəzində tətbiq nöqtələri olan vektorlarımız varsa faz fərqini bir bucaqla təyin edib xarakterizə edə bilərik. vektorların zirvələri, eyni dairənin səthində hər ikisinin sabit bir açı ilə ayrıldığını və bu iki vektorun mərkəz ətrafında fırlanaraq dalğalar yaratdıqlarını güman edirlər. Hər bir dalğa bu vektorların tam fırlanmasından sonra tamamlanır (2 pi), çünki onların arasındakı bucaq qorunub saxlanıldığı üçün iki dalğa teatanın faza fərqinə malikdir.