Düzgün nədir: "Bunun və bunun fərqi nədir?" Və ya "Bu və ya digərinin fərqi nədir?"


cavab 1:

İki şeyi və ya insanı ayırd etdikdə, hər iki şeyi və ya insanı nəzərə alırıq.

Buna görə istifadə edirik və konyunktiv istifadəyə sahibik.

Və ya digər tərəfdən, disjunktiv istifadəsi var və bir seçim var.

İki şeydən birini seçim olaraq qəbul etsək, bunları ayırd edə bilmərik.

Buna görə düzgün istifadə:

Bunun nə ilə fərqi var?

Suala cavab -

Düzgün nədir: "Bunun və bunun fərqi nədir?" Və ya "Bu və ya digərinin fərqi nədir?"

Uğurlar :-)