İnsan neyron şəbəkəsi ilə kompüter şəbəkəsi arasındakı əsas fərq nədir? Bunların da oxşar cəhətləri nədir?


cavab 1:

Böyük bir fərq var. Neuroscientists, ANN alqoritmini insan beynində işləyən həqiqi neyronlarla müqayisə edən insanları rədd edir. ANN, insan sinir şəbəkəsinin çox boş və sadələşdirilmiş bir modelidir.

İnsan beyninin necə işlədiyini dəqiq bilmirik.

CNN, Hubel və Wiesel'in bir pişiyin beynindəki təcrübələr nəticəsində təklif etdiyi vizual korteks modelinə əsaslanır.

ANN alqoritmi ilə həqiqi neyron şəbəkəsi arasında bəzi oxşarlıqlar var və bütün praktik səbəblərə görə onlar eyni deyillər.