İcra və qanuni hakimiyyət arasında fərq nədir?


cavab 1:

Hindistanda icra hakimiyyəti deməkdir

Mərkəzi səviyyədə icra hakimiyyəti başçısı, kabinet və nazir müavini deməkdir

Dövlət səviyyəsində icra hakimiyyəti qubernator, kabinet və nazir müavini deməkdir

____________

Qanunverici orqan, müvafiq ölkə və ya dövlət adından qanunvericiliyi həyata keçirmək səlahiyyətinə sahib olan qanuni olaraq yaradılan bir orqandır. Hüquq agentlikləri ümumiyyətlə dövlətin və ya hökumətin alətləridir və hökumət adından fəaliyyət göstərmək üçün yaradılmışdır.


cavab 2:

Qanuni orqan parlamentin bir qanunu ilə yaradılır. Belə bir orqanın məqsədlərini və tərkibini müəyyənləşdirir, eyni zamanda icra hakimiyyətinə həvalə ediləcək bəzi qayda və qaydaları da ehtiva edə bilər. Buna misal olaraq müxtəlif valideyn qanunlarından (NCLT, CCI və s.) Yaranan məhkəmələrdir.

Digər tərəfdən, icra hakimiyyəti bir hissəyə daxil olan bir nazirliyin əmri və ya qərarı ilə yaradılır. Hətta bir ad hoc əsasında formalaşdırıla bilər.