Katoliklərlə xristianlar arasında xas fərq nədir?


cavab 1:

Katoliklər xristianların ən böyük tək məzhəbidir, yəni katoliklər "bütün xristianlar" olan daha böyük bir qrupun alt hissəsidir.

Dinoloji mübahisələr dəyişir, buna görə məzhəbləri bir-bir axtarmaq lazımdır. Pravoslav kilsələrində katoliklərlə bəzi texniki, bəzilərində papa hakimiyyəti ilə mübahisələr var. Protestantlar, Anglikanslılar və katolikləri LDS kilsəsi kimi xristian hesab etməyən qruplara qarşı yalnız bir neçə qrup arasında fərqli fikir ayrılıqları var.


cavab 2:

Xristianlar katolikdirlər. Bəzi xristianlar Roma Katolikləridir.

Katolik və ya "Katolik Kilsəsi" "ümumdünya kilsə" deməkdir ... yəni "bütün sadiqlərin vücudu" deməkdir. "Roma Katolik Kilsəsi" Roma ayinləri altında olan bir qrup xristian üçün bir termindir. Onlar Roma yepiskopunun (yəni Papa) ibadətlərini qeyd edirlər. Bu, əvvəlcə ümumiyyətlə "Pravoslav" və ya "Şərq ortodoksal" olaraq tanıdığımız Şərq ayinlərinə qarşı idi, lakin protestantizmlə bir və ya daha çox qrup Roma Katolik Kilsəsindən ayrıldı.

"Pravoslav" "düzgün tədris" və ya "düzgün təlim" deməkdir. Beləliklə, hər kəs şərtlərin nə demək olduğunu bilsələr, həm katolik, həm də pravoslav olduqlarını düşünürlər. Ancaq hər kəs Roma Katolik və ya Şərq Pravoslav kilsələrinin xüsusi təcrübələrini izləmir. Bəziləri hətta Roma Katolik Kilsəsinin və / və ya Şərq Pravoslav Kilsələrinin sıradan çıxdığını və həqiqətən katolik və ya pravoslav olmadığını söyləyərdilər ... bəlkə də "katolik deyilik, çünki onlar qeyri-praktikdir" deyirlər.

Nəticədə, fərqli xristian təriqətləri arasındakı “fikir ayrılıqlarının” çoxu “başqalarının” və “yanlış etiqad və təcrübələrinin” Strohmann versiyaları ilə əlaqədardır. Əksəriyyəti olaraq, hamımız xristianlığın təməl prinsipləri ilə razıyıq, lakin bunları fərqli şəkildə ifadə edirik.


cavab 3:

Xristianlar katolikdirlər. Bəzi xristianlar Roma Katolikləridir.

Katolik və ya "Katolik Kilsəsi" "ümumdünya kilsə" deməkdir ... yəni "bütün sadiqlərin vücudu" deməkdir. "Roma Katolik Kilsəsi" Roma ayinləri altında olan bir qrup xristian üçün bir termindir. Onlar Roma yepiskopunun (yəni Papa) ibadətlərini qeyd edirlər. Bu, əvvəlcə ümumiyyətlə "Pravoslav" və ya "Şərq ortodoksal" olaraq tanıdığımız Şərq ayinlərinə qarşı idi, lakin protestantizmlə bir və ya daha çox qrup Roma Katolik Kilsəsindən ayrıldı.

"Pravoslav" "düzgün tədris" və ya "düzgün təlim" deməkdir. Beləliklə, hər kəs şərtlərin nə demək olduğunu bilsələr, həm katolik, həm də pravoslav olduqlarını düşünürlər. Ancaq hər kəs Roma Katolik və ya Şərq Pravoslav kilsələrinin xüsusi təcrübələrini izləmir. Bəziləri hətta Roma Katolik Kilsəsinin və / və ya Şərq Pravoslav Kilsələrinin sıradan çıxdığını və həqiqətən katolik və ya pravoslav olmadığını söyləyərdilər ... bəlkə də "katolik deyilik, çünki onlar qeyri-praktikdir" deyirlər.

Nəticədə, fərqli xristian təriqətləri arasındakı “fikir ayrılıqlarının” çoxu “başqalarının” və “yanlış etiqad və təcrübələrinin” Strohmann versiyaları ilə əlaqədardır. Əksəriyyəti olaraq, hamımız xristianlığın təməl prinsipləri ilə razıyıq, lakin bunları fərqli şəkildə ifadə edirik.