Z statistikası ilə t statistikasının fərqi nədir?


cavab 1:

Z statistikası Z paylanmasına, T statistikası isə T paylanmasına əsaslanır. Bu statistika üçün düsturlar demək olar ki, eyni görünür, lakin böyük bir fərqin olacağı ehtimal olunur. Bir və ya digərinizin seçimi, həqiqi populyasiya standart sapma biliyinizdən (və ya həqiqətən yaxşı bir yaxınlaşma) asılıdır. Düşünülmüş nümunə daha böyük olduqda, nümunə standart sapma faktiki populyasiya standart sapmasının qiymətləndirməsi kimi daha etibarlı olur və bir nöqtədə (bəlkə də n = 40 +) t statistikasına alternativ olaraq Z statistikasını istifadə etmək əsaslandırıla bilər. Şəxsən mən t paylamasından istifadə etməyimin heç bir mənası yoxdur - hətta o dərəcədə böyük olan sərbəstlik dərəcəsi ilə standart normal paylanmadan praktiki olaraq ayrılmaz. Hansı statistik proqramdan istifadə etməyinizdən asılı olmayaraq, hər hansı bir T paylama hesablanması normal paylama hesablaması qədər asanlıqla həyata keçirilə bilər.