Su keçirməyən və hava keçirməyən lyuk örtükləri arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

Suya davamlı lyuk örtükləri və hava davamlı lyuk örtükləri;

  1. "Su keçirməyən lyuk örtüyü" suyun heç bir istiqamətə keçə bilməməsi deməkdir. "Hava keçirməyən lyuk örtüyü suyun yalnız bir istiqamətdən keçə biləcəyi deməkdir.

3. Su keçirməyən lyuk örtüyü yalnız gəmilərdə yoxdur. Hava keçirməyən

4. Lakin dənizçilərin əksəriyyəti suya davamlı və hava keçirməyin eyni olduğunu, amma əslində fərqli olduğunu düşünür

5. Amma məsələn: Toplu daşıyıcılarda hava keçirməyən lyuk örtükləri var. Bu hava keçirməyən lyuk örtüyü suyun xaricdən daxil olmasının qarşısını alır.