Transsendentlə fövqəltəbii arasında fərq nədir?


cavab 1:

Transsendent daha relyativ bir sözdür. İnsanı aşan və ya bir obyekti aşan bir şey təcrübəsi var. O şəxsə və ya obyektə nisbətən. Bu nöqteyi-nəzərdən Allah yaradılışını aşır və ya mistik bir düşüncə tərzində bir insan "daha yüksək" birliyi yaşamaqla təbiət və insanla həmrəyliyi aşır.

Fövqəladə bir şey haqqında danışarkən, elm və təbiət qanunları ilə izah edilə bilməyən varlıqlar haqqında. Bu cür varlıqlara misal olaraq səmavi cəhənnəm, cinlər və mələklər və astral cisimlər aiddir.

Buna baxmayaraq, fövqəltəbii varlıqların təbiəti aşdığını da deyə bilərik. Sanki bir astral cisim öz təbii bədənini keçər və Tanrı, fövqəltəbii varlıq kimi, öz yaradılışını və varlıqlarını aşır.