Statistik elmlə məlumat təhlili arasındakı fərq nədir?


cavab 1:
  • Məlumat vizualizasiyasının xülasə hesabatları və tablosları; İdarəetmə Hesabatı Əsas məlumatların müəyyən edilməsi; Qruplardakı ortalamaları müqayisə edin, zamanla bir tendensiya yaradın və s. Tendenslər və xarici məlumat mənbələri arasındakı əlaqələrə diqqət yetirin. Məlumat istifadə edərək məhsul və ya şirkətdəki dəyişiklikləri izah edin
  • DataCreate bir Hipotez hazırlamaq Bir Təcrübə yaradın Bir Model yaradın; Əhəmiyyətliliyi üçün Fərziyyələrinizi Doğrulama Testindən istifadə edin