Nəhəng kovalent strukturlarla sadə kovalent strukturlar arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

"Nəhəng kovalent quruluşlar" dediyiniz zənn etdiyiniz kovalent şəbəkə bərk maddələrinin hamısı bir-birinə bağlı olan atomları ehtiva edir, ümumiyyətlə müəyyən bir formada. Hər iki karbonun allotropları olan almaz və qrafit parçaları müəyyən birləşmələrdə çox miqdarda karbon atomunu ehtiva edir. Şüşə bir makromoleküldə bir çox bağlı silikon dioksid molekulunu ehtiva edir.

Sadə kovalent quruluşlar, əksər insanlar molekullarla təsəvvür etdikləri kimi, ilk növbədə birbaşa bağlarla deyil, molekullararası qüvvələr tərəfindən birləşdirilir.