Mikroorqanizmlərin biokimyəvi reaksiyaları ilə əlaqədar şəkərin fermentasiyası və hidrolizi arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

Fermentasiya şəkərin müxtəlif üzvi turşulara anaerob çevrilməsindən ibarətdir. Əvvəlcə şəkər glikoliz yolu ilə piruvata çevrilir və daha sonra müəyyən turşulara endirilir (məsələn, laktik turşu fermentasiyası varsa laktik turşu). Fermentasiya zamanı son elektron qəbuledicisi həmişə üzvi bir turşudur. Fermentasiya, ATP olaraq saxlanıla bilən enerji istehsal edir.

Hidrolizdə böyük şəkər kütləsi fermentlərin köməyi ilə daha sadə bir monomerik formaya parçalanır (nişastanın maltoza və amilaza qlükozaya hidrolizi). Hidroliz, ATP olaraq saxlanıla bilən enerji təmin etmir.