Bəyannamə ilə quruluş tərifi arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

Bir quruluşu tərtib edənə bu quruluşun nə olduğunu və nə etdiyini izah etmək daxildir. Bir funksiyanı təyin edərkən ümumiyyətlə tərtibçinizə hansı parametrlərin ötürüldüyünü və geri qaytarılacağını və hansı kod blokunun yerinə yetirilməsini izah edirsiniz. Bu, təxminən bir sözün tərifinə uyğundur: kompüterə müəyyən bir işin "nə demək olduğunu" söyləyirsən.

Bəyannamə ilə tərtibçi, quruluşun düzgün müəyyənləşdirilmədən müəyyən bir quruluşun mövcudluğunu tanıya bilər.

C və C ++-də kod blokunu çağırdıqdan sonra və ya başqa bir faylda bir funksiya təyin edə bilərsiniz. Kompilyator kodu ardıcıllıqla tərtib edir.

Əsas () blokum test () adlı bir funksiyaya istinad edərsə, lakin bu funksiya hələ müəyyən edilməmiş və ya elan edilməmişdirsə, vahid dəyişənə istinad etmək istədikdə olduğu kimi səhv mesajı alıram. Kompilyatora "Hey, bunu daha sonra kodda təyin edəcəyəm, narahat olmayın" deyərək kod funksiyasını təyin etdikdən sonra kodu xatırlayır və düzəldir.