Korporativ maliyyə ilə korporativ inkişaf arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

Təcrübəmdə korporativ maliyyə ya daxili, ya da investisiya, xəzinə və digər funksiyaları yerinə yetirən bir şirkətin maliyyə şöbəsində çalışanlara və ya səhmlər və ya borc alətləri buraxmaqla kapital artırmağa yönəlmiş bir investisiya bankı qrupuna istinad edildi. şirkət yönümlü və ya M&A daxil olmaqla korporativ quruluş əməliyyatları ilə bağlı şirkətlərə məsləhət verən şirkətlər.

Digər tərəfdən, korporativ inkişaf yalnız strateji planlaşdırma ilə məşğul olan şirkətlərdəki insanlar üçün bir termin kimi istifadə edildi və bu şirkət üçün alış və investisiya qoyuluşlarında istifadə edildi.