Anatomiya ilə tibb arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

Anatomiya, xüsusən hissələrin parçalanması və ayrılması ilə nümayiş olunduğu kimi, insanların, heyvanların və digər canlı orqanizmlərin bədən quruluşu ilə məşğul olan bir elm sahəsidir.

Tibb, xəstəliklərin diaqnozu, müalicəsi və qarşısının alınması üçün bir elmdir və ya təcrübədir (texniki tətbiqlərdə tez-tez əməliyyat istisna edilmək üçün).