Bir proqram kodu ilə yalançı kod arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

Pseudocode, təhsil məqsədləri üçün bir alqoritmi səhv izah etmək üçün istifadə olunan qeyri-rəsmi bir dildir. Bu mənalı bir yerdə birləşdirilə bilməz.

Proqram kodu həqiqətən dəqiq olan bir proqramlaşdırma dilində yazılmışdır. Doğma kodu (x86 montaj dili kimi) və ya bytode (Java və ya Smalltalk-da olduğu kimi) olmasından asılı olmayaraq, icra edilə bilən koda yığıla bilər. Təfsir olunan dillər üçün heç bir kod yarana bilməz və proqram kodu sadəcə iş vaxtı proqramı ilə sətirlə yerinə yetirilir.


cavab 2:

Proqram kodu, daha doğrusu bir proqramlaşdırma dili, bir maşında icra edilə bilən bu dil tərəfindən müəyyən edilmiş qaydalar toplusudur.

Pseudocode, hər hansı bir real proqramlaşdırma dilində istifadə olunan məntiqin mücərrəd bir təmsilidir, vəzifəsi kodun məntiqini düzgün ifadə etməkdir. Bir maşında işə salmaq olmaz, ancaq bir funksiya və ya prosedurun arxasındakı məntiqi sənədləşdirmək çox faydalıdır.

Bir proqram bir rəsmdirsə, psevdokod bu rəsmin kobud eskizidir.