Bir meydança göyərtəsi ilə iş planı arasında fərq nədir?


cavab 1:

Bir iş planı, bu işin nə üçün uğurlu olacağına səbəb olan bütün nömrələrdən və kəmiyyət mülahizələrindən ibarətdir. Buraya müvafiq bazar araşdırma məlumatları, ətraflı xərclər və əməliyyatlar üçün büdcələr, kapitalın dəyəri üçün borc faiz dərəcəsi fərziyyələri və bir araya gəlməli istənilən hesablamalar daxil ola bilər. Bir iş planı 40 ilə 200 səhifə və geniş Excel elektron cədvəlləri olan bir Word sənədi olardı.

Ümid edirəm ki, bir meydança göyərtəsi daha qısadır və əsas nömrələri (nə vaxt və lazım gələrsə) göstərən bəzi qrafiklər və qrafiklər olsa da, bunun arxasındakı mülahizələr və konsepsiyaların 5 dəqiqəlik icmalı daha çoxdur. İş planı. 8 ilə 20 slayddan ibarət bir PowerPoint təqdimatı olardı.

Sahənizin göyərtəsində kiçik bloklarda və çox mətndə 50 - 75 slayd məlumat varsa, bu meydança göyərtəsi deyil, vacib olanı başa düşməməyinizdir.