Bir isim cümləsi ilə sifət cümləsi arasında fərq nədir?


cavab 1:

Isim cümləsi cümləsində bir isim kimi çıxış edən bir ifadədir.

Sifət cümləsi, cümləsində bir sifət rolunu oynayan bir sözdür.

Isimlər və sifətlər, ifadələr və cümlələr arasındakı fərqi bilmirsinizsə, onlayn olaraq nəyin, sifətin və s. Mənasını dəyişərək məlumat əldə edə bilərsiniz.