Bir mineral ilə filiz arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

Bir mineral müəyyən bir kimyəvi quruluşa sahib olan bir qatıya tətbiq olunan bir termindir. Bir filiz, bir sıra mineralları ehtiva edən bir bərkdir. Bundan əlavə hasilatın rentabelli olması üçün iqtisadi əhəmiyyətə malik mineralların faizini ehtiva etməlidir. Üst-üstə düşmə bəzən bir mineral bir filiz və ya yalnız bir mineral ehtiva edən filiz ola bilər. Bir filizin bir mineralın ola biləcəyi və ya ola bilməyəcəyi iqtisadi dəyəri var.


cavab 2:

Fərq ondadır ki, hər mineral bir filiz deyil, hər filiz bir mineraldır, məsələn magnetit bir mineraldır və dəmir əsas mənbələrindən biridir, buna görə də filiz mineral deyirik. Digər tərəfdən, pirit də dəmirlə zəngin bir mineraldır, lakin biz onu filiz mineralı deyə bilmərik, bir dəstə mineraldır. Filiz və dəstə mineralları arasındakı fərq rentabellilikdir və bu, bir çox iqtisadi mülahizələrdən asılıdır, lakin nəticədə filiz və ya dəstə olub-olmadığı bir mineraldır.