Bir matris və bir sıra arasında fərq nədir? Bilirəm ki, matris 2 ölçülü və sıra n ölçülüdür.


cavab 1:

Hansı sahədə olduğunuz kontekst məsələsidir.

WhenIwasdoingmathematicsprofessionally,Ihardlyeverheardthewordarray.Abuddyteachinglinearalgebrasaidthathewouldexplainwhatamatrixwasbysayingthatitwasjustatwodimensionalarrayofnumbers.Isupposetocollegestudentsthetermarraymightseemmorefamiliar.Inmathematicsifonesaysmatrixusuallyoneisthinkingofamatrixasarepresentationofalineartransformation.Amatrixmayhaveitsrowsandcolumnsindexedbysetsotherthan{1,...,n}.Callingafunctionoftwocontinuousvariables,whichrepresentsalineartransformation,amatrixcomesoffasratherabstractwhenonefirstencountersit(butamathematicianwillthink,whynot?).Ontheotherhand,incombinatoricsitseemstobereasonablycommontotalkaboutmatriceswhicharenotintendedtorepresentlineartransformations.(Ifwehaveafiniteset[math]{c1,...,ck}[/math]ofcolors,amatrixwhoseentriesaretakenfromthissetofcolorsdoesntstandforalineartransformationbecausetheentriesarentscalars,butsuchmatricesareoftenenoughstudiedincombinatoricsanyway.)When I was doing mathematics professionally, I hardly ever heard the word “array”. A buddy teaching linear algebra said that he would explain what a matrix was by saying that it was just a two-dimensional array of numbers. I suppose to college students the term “array” might seem more familiar. In mathematics if one says “matrix” usually one is thinking of a matrix as a representation of a linear transformation. A matrix may have its rows and columns indexed by sets other than \{1,...,n\}. Calling a function of two continuous variables, which represents a linear transformation, a “matrix” comes off as rather abstract when one first encounters it (but a mathematician will think, “why not?”). On the other hand, in combinatorics it seems to be reasonably common to talk about matrices which are not intended to represent linear transformations. (If we have a finite set [math]\{c_1,...,c_k\}[/math] of colors, a matrix whose entries are taken from this set of colors doesn’t stand for a linear transformation because the entries aren’t scalars, but such matrices are often enough studied in combinatorics anyway.)

Proqram mühəndisliyində seriallar bir çox proqramlaşdırma dillərində istifadə olunan məlumat strukturlarıdır. İndi xətti bir çevrilməni təmsil etmək üçün istifadə edərkən iki ölçülü bir silsiləyə bir matris kimi istinad edirəm və işçilərim ümumiyyətlə məktəbdən bunu bilmək üçün kifayət qədər riyaziyyat bilir. Proqram təminatçısı adətən dönüşümləri təmsil etmək üçün matrislərdən istifadə edə biləcəyinizi öyrənir (məsələn, qrafik görüntülənən görünüşlər kimi). Kodumuz əsasən C ++ içərisində olduğundan, C ++ "vektor" adlı dinamik təyin olunmuş bir sıra təqdim etdiyinə görə (artıq məzmunun həndəsi mənası olmadıqda belə) seriallara daha tez-tez müraciət etmirik. Bu strukturlar (dinamik olaraq təyin edilmiş və ya edilməməsi) əlbətdə çox yaygındır.

Hansı termini istifadə edəcəyinizi maraqlandırırsınızsa, mən qayda-qanundan istifadə edərdim: əgər quruluşun məqsədi xətti çevrilməni təmsil etməkdirsə, onu matris adlandırın; əks təqdirdə onu bir sıra adlandırın.