Bir xəritə ilə dünyanın bir fərqi nədir?


cavab 1:

Xəritə, bir yeri təmsil edən hər hansı bir görüntüyə istinad edə bilən çox geniş bir termindir, bir dünya kürəsi bir sferada bir dünya xəritəsinin təsviri üçün olduqca spesifikdir.

Ən sadə səviyyədə, kürə formasına görə bir kürəni müəyyən edə bilərsiniz. Üstündə bir xəritə çap olunduğu üçün bir kürə də xəritə olaraq təsnif edilə bilər. Ümumiyyətlə, bir "xəritə" bir yeri göstərən və ya bir ərazini təmsil edən bir görüntüyə aiddir. Bir kürə sferik xəritə adlandıra bilərsən, ancaq xəritəni yastı bir kürə adlandırmaq uzanacaqdı.