C dilində bir makro və bir prosessor arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

Bütün prosessor prosedurları hash simvolu ilə başlayır (#). C preprocessor proqramınızı tərtib etmədən əvvəl çevirən makro preprosessordur.

Preprocessor #include, C proqramına başlıq fayllarını daxil etmək üçün istifadə olunur. Məsələn #include

# Proefrosessor direktivindən istifadə edərək C-də bir makro təyin edə bilərsiniz. Makro, ad verilən kod fraqmentidir. Addan istifadə edərək proqramdakı bu kod fraqmentindən istifadə edə bilərsiniz. Məsələn #define PI 3.1415