Bir liberal və nasist arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

Liberal ümumiyyətlə spektrin siyasi solundakı bir şəxsdir ki, bu da tez-tez inkişaf etmiş bir ideologiya ilə eyniləşdirilir.

Bir nasist, adına baxmayaraq həddindən artıq sağçı bir millətçi partiyanın birləşdiyi Milli Sosialist Partiyasının üzvüdür.

Biri siyasi spektrin solunda, digəri isə sağ tərəfdədir.