Bir nərdivanın diaqramı ilə bir xətt cədvəlinin fərqi nədir?


cavab 1:

PLC-lərin proqramlaşdırılması üçün istifadə olunan ən ümumi dil Relay Ladder Logic (RLL) olaraq da bilinən nərdivan diaqramıdır (LD).

Bu giriş və çıxışlar arasındakı məntiqi əlaqələri, telli bir elektromexaniki rölin kontaktları və bobinləri kimi göstərən bir qrafik dildir.

Bu dil, PLC proqramlaşdırmasını relay əsaslı məntiq və idarəetmə sxemləri ilə tanış olan elektrikçilərə "təbii" hiss etmək məqsədi ilə hazırlanmışdır. Nərdivanın proqramlaşdırmasında bir çox çatışmazlıq olsa da, sənaye avtomatlaşdırılmasında hələ çox populyardır.

Hər nərdivan proqramı bir elektrik diaqramına bənzər şəkildə qurulmuşdur ki, bu da onu qrafik (və mətnə ​​əsaslanmayan) proqramlaşdırma dili halına gətirir.

Ladder diaqramlarına, virtual "relay bobinlərini" məntiq funksiyalarını yerinə yetirmək üçün virtual "əlaqə" vasitəsilə (bağlandıqda) axdığı virtual sxemlər kimi baxmaq lazımdır.

Bir nərdivan proqramı PLC proqramındakı əlaqə və ya qıvrımların heç biri gerçək deyil. Əksinə, onlar PLC-nin yaddaşında bitlər üzərində hərəkət edirlər, bu bitlər arasındakı məntiqi qarşılıqlı əlaqə bir dövrə bənzər bir diaqram şəklində ifadə edilir. bir PC-də düzəldilə bilər:

Bütün məqaləni oxuyun: -

Nərdivan proqramlaşdırması nədir? | PLC əsasları | PLC dərsləri