Bir higroskopik vasitə ilə susuzlaşdırıcı vasitə arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

Hiqroskopik bir vasitə suyu səthinə hopdurur. Nümunələr duz, natrium hidroksid, silisium jeli, pambıq, kətan kimi bəzi geyim əşyalarıdır, baxmayaraq ki, rütubətli bir atmosferdə qurudulmuş bitkilər cılız hiss edə bilər. Fermerlər bu prinsipi bəzi tütünləri emal etmək üçün istifadə edirlər, çünki onları əzilmədən idarə etmək olmur.

Bir susuzlaşdırıcı vasitə suyu mövcud olduğu yerdən çıxarır. Nümunələr arasında sulfat turşusu, xlor turşusu, sirkə turşusu və bir çox digər kimyəvi birləşmələr var. Hiqroskopik və susuzlaşdırma arasındakı fərq, temperatur və / və ya nisbi rütubətin dəyişməsi ilə hiqroskopikin nəmdən quruya dəyişə bilməsi və kimyəvi tərkibli su molekullarına hər hansı bir yerdən su daxil edərsə, bir susuzlaşdırıcı birləşmə suya bağlanır. Bağlantıları qırmaq və suyu boşaltmaq üçün susuzlaşdırıcı bir agent istiliyə, başqa bir enerji, məsələn, elektroliz və ya başqa bir kimyəvi maddəyə məruz qalmalıdır.