Bir dərə ilə dərənin fərqi nədir?


cavab 1:

Dərin və Güllü çayın / axınının baş kəsmə effekti ilə əmələ gələn eroziv torpaq formasıdır.

Bunlar arasındakı əsas fərqlər:

  • Bir dərə vadidən daha kiçik və dərədən daha böyük olan kiçik, dar və dərin bir çöküntü kimi müəyyən edilir. Dərələr ümumiyyətlə kanyonlardan daha uzun və dərin olur. Dərələr şumlanacaq qədər kiçik ola bilər, bunlar qısa ömürlü dərələrdir (yəni bu vəziyyətdə daha qısa müddət davam edə bilər). Kanyonlar nəqliyyat vasitələri ilə keçmək üçün çox böyük olsa da.

Aşağıdakı şəkildəki Gully & Ravine ən sol tərəfdə qeyd edilmişdir. Kanyonların sadəcə daha böyük bir forma şəklində olduğunu görmək olar.

  • Çox sayda dərin dərə və ya dərə olan bölgəyə Badland topoqrafiyası deyilir. Körfəz eroziyasından yaranan dərələr Chambal hövzəsində geniş yayılmışdır. Çambal Vadisi ilə yanaşı, dərələr Tamil Nadu və Qərbi Benqalda da var.

Şəkil mənbəyi: Google

Çox sağ olun