Gini əmsalı ilə Lorenz əyrisi arasındakı fərq nədir? Aralarında hansı daha yaxşıdır?


cavab 1:

Adından da göründüyü kimi, Lorenz əyrisi bir əyridir: dəyişənin (məsələn, gəlir) məcmu paylanmasından çəkilir. Bu dəyişənlərin müəyyən faizinə neçə nəfərin (faizlə) sahib olduğu deyilir: məsələn, ən kasıb 50% -in ümumi gəlirin 20% -i və ya ən kasıb 90% -i ümumi gəlirin 60% -i olduğunu söyləmək olar. Gini əmsalı, tamamilə egalitar paylanmanın Lorenz əyrisi ilə həqiqi paylanmanın Lorenz əyrisi arasındakı sahədir, hamısı 2-ə vurulur. Gini əmsalı bir rəqəmdir: 0 ilə 1 arasındadır və daha yüksəkdir, təhsil aldığınız cəmiyyət nə qədər qeyri-bərabərdir.