Bir geostasionar və geosinxron peyk arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

Geosinxron orbitdəki peyklər geosinxron peyklərdir. Bu peykin yerin fırlanmasına çəkdiyi vaxt 23 saat 56 dəqiqə 4 saniyədir. Beləliklə, yer üzündəki müşahidəçi eyni vəziyyətdə qalır. geostasionar peyklər geosinxron peyklərdən daha böyük fərq yaradır.

Geosinxron peyklər hər hansı bir meyl göstərə bilsələr də, geostasionar orbitin əsas fərqi onların ekvatorla eyni müstəvidə olmasıdır.


cavab 2:

Geostasionar peyk ideal xəyali peykdir, mən hipotetik / nəzəri cəhətdən deməkdir.

i = meyl sıfır olmalıdır.

e = eksantriklik sıfır olmalıdır

T = orbitin müddəti 23.56 saat olmalıdır.

amma praktikada / reallıq e və mən sıfır olmayacağam.

Beləliklə əsl peyk geosinxronikdir.