Bir funksiya və bir əmr arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

Kompüterin başa düşə biləcəyi, emal etdiyi və bizə verə biləcəyi bəzi kodu yazmaq üçün proqramlaşdırma təcrübələrindən istifadə edirik.

  1. Bir xətdən birdən çox sətrə qədər bir tapşırıq yerinə yetirmək üçün xüsusi yazdığımız kodların hamısı əmrlərdir. Funksiya, müəyyən problem qrupları və hesablamalar üçün yenidən istifadə edilə bilmək üçün yazdığımız bir kod blokudur. Bir və ya daha çox əmr ola bilər.

Funksiya addNumber (a, b) {// əmr

Əmr a + b; // qayıtmaq

} // əmr

int nəticə = addNumber (5, 6); // əmr