Pythonda bir loop və iterator arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

A for loop iteratorun bir növüdür. Daha dəqiq desək, giriş obyektinin __iter __ () metodu ilə bir iterator obyektini işə salır.

İteratorlar iterator protokolunu həyata keçirən obyektlərdir. Bu, o deməkdir ki, onların geri dönə bilən obyektləri (məsələn siyahılar) çağırmaq üçün istifadə edə bildikləri bir __next __ () metodu var və təkrarlamaq üçün daha çox giriş olmadıqda StopIteration istisna edirlər.

İteratorları yaradan daxili funksiyaların digər nümunələri xəritə (), azalma (), filtr () və ya saymaq ().