Bir nöqtə və dairə arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

Bir nöqtə və dairə arasındakı fərq nədir?

Bir "nöqtə" ümumiyyətlə bir nöqtə adlanır. Buna sıfır radius dairəsi kimi baxmaq olardı. Ancaq bir dairə olmaq üçün ümumiyyətlə radius müsbət olmalıdır. Buna görə tərif məsələsidir. Normalda, məsələn, bir dairədə bir akkordun iki uc nöqtəsi və buna görə müsbət uzunluğu olmalıdır. Sıfır radiuslu dairələrə icazə verilsə, bu mümkün olmazdı.

Buna görə cavabım belədir: Bir dairə sabit bir nöqtədən bərabər məsafədə olan bütün nöqtələrin məcmusudur və bu boşluq müsbət həqiqi say olmalıdır (radius).

Sabit bir nöqtədən sıfır olan bütün nöqtələrin məcmusu yalnız verilən nöqtəni ehtiva edən singleton dəstidir. Nöqtənin özü bu singleton dəstindəki tək elementdir.