Bir qüsur və səhv arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

Yanlış: Bu səhv kateqoriyası göstərilən tələb spesifikasiyasından bir sapmadır. Bu o deməkdir ki, tələb sənədlərindəki uyğunsuzluqlar bu kateqoriyaya düşür.

Yarımçıq: İnkişaf və ya tikinti zamanı müştəri tərəfindən müəyyən edilmiş bir tələbi görməməzliyə vursaq, bu tip səhvlər kateqoriyasına daxil edilir. Müştərinin tələbi düzgün qeyd edilmədikdə və müştəri tələbi inkişaf qrupuna düzgün izah edilmədikdə bu cür itkin səbəblər.

Əlavə: Müştəri tərəfindən göstərilməyən inkişaf zamanı mövcud tələblərə yeni bir tələb əlavə olunarsa, bu dəyişikliklər və ya qüsurlar bu kateqoriyaya düşür