Termodinamikada tsiklik və geri dönüşlü bir proses arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

Sistem bir sıra addımlardan sonra başlayır və eyni termodinamik vəziyyətə qayıdır. Bu dövri bir proses adlanır.

Bir prosesdə reaktiv məhsul verir və məhsul bir addımda reaktivi qaytarır. Bu, geri dönən proses kimi tanınır.

Bütün tsiklik proseslər dönərlidir, amma hamısı geri dönüşü proseslər tsiklik deyil. Bir termodinamik sistem müxtəlif proseslərdən və ya ilkin vəziyyətindən dövlət dəyişikliyindən keçməzsə və nəticədə ilkin vəziyyətinə qayıdırsa, sistemin bir dövrü keçdiyi deyilir.