HVDC-də istifadə edilən bir çevirici transformator ilə HVAC-da istifadə edilən bir transformator arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

Hər ikisi də yüksək gərginliklər üçün hazırlandığından, izolyasiya tələbləri, transformator ölçüsü və sızma reaksiyaları daha çox və ya azdır, yalnız HVAC və HVDC-də maksimum AC gərginliyinin dizaynı orta / DC dəyərinə uyğundur.

Burada əsas fərq iki transformatorun keçirdiyi cərəyanlardır. HVDC çeviriciləri tez-tez çox sayda harmonikanı çəkirlər. Bu harmonik zəngin cərəyan transformatordan bütün yolu keçməli olduğundan, bu HVDC transformatorlarında daha çox itkiyə (isterez və yanan cərəyan) səbəb olacaqdır. Bu xmerləri daha çox qızdırmağa meyllidir, buna görə də belə transformatorlar daha yaxşı soyutma cihazları ilə təchiz olunmuşdur.

On iki nəbz çeviricisindən istifadə etsəniz, HVDC sistemlərindəki transformatorlar Y-Delta və YY ola bilər. HVAC sistemlərində ümumiyyətlə Delta Star Xmer-ə üstünlük verərdiniz.