Bir sabit və istənilən sabit arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

Hər hansı bir sabit, bir tənlikdə və ya ifadədəki digər dəyişənlərdən asılı olmayaraq, dəyəri bir şey ola biləcəyi sabitdir. Özbaşına olmayan sabit bir qayda olaraq yalnız bir dəyəri götürə bilər (və ya bəlkə də bir sıra mümkün dəyərlər, lakin bəzi dəyərlər ola bilməz).

Məsələn, "Hansı nömrələr 2-ə bölünür?" Cavabı 2n şəklində yaza bilərsiniz, burada n ixtiyari tam ədəd sabitidir. Bu 2i + 1 = 15 kimi müəyyən bir sabitdən fərqlənir, burada 2i + 1 ifadəsindəki sabit sabit yalnız bir dəyəri ala bilər (i = 7).


cavab 2:

Sabitlər dəyişməyən ölçülərdir. Onları özbaşına və ya etməməsi, onları təyin etmək üçün kifayət qədər məlumatın olub olmamasıdır. Pi, Eulernummer, Plan planları kimi fiziki sabitlər müəyyən edilir və ixtiyari deyil. Təcrübəmdə, diferensial tənliklərin həllində ümumiyyətlə kifayət qədər sərhəd şəraiti olmayan istənilən sabitlik yaranır, ən çoxu y = mx + b xətti tənliyi. b ixtiyari sabitdir, ancaq sizə = 5 @ x = 0 deyildiyi təqdirdə, b artıq özbaşına deyil. b = 5.


cavab 3:

Sabitlər dəyişməyən ölçülərdir. Onları özbaşına və ya etməməsi, onları təyin etmək üçün kifayət qədər məlumatın olub olmamasıdır. Pi, Eulernummer, Plan planları kimi fiziki sabitlər müəyyən edilir və ixtiyari deyil. Təcrübəmdə, diferensial tənliklərin həllində ümumiyyətlə kifayət qədər sərhəd şəraiti olmayan istənilən sabitlik yaranır, ən çoxu y = mx + b xətti tənliyi. b ixtiyari sabitdir, ancaq sizə = 5 @ x = 0 deyildiyi təqdirdə, b artıq özbaşına deyil. b = 5.