Konseptual axtarış və semantik axtarış arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

Semantik axtarış, axtarış sorğusunun nəinki açar sözlər tapmağı, həm də insanın axtarış üçün istifadə etdiyi sözlərin niyyət və kontekstual mənasını müəyyənləşdirməyi hədəflədiyi bir məlumat axtarış üsuludur.

Semantik axtarış dəqiq bir nəticə verir.

Konsepsiya axtarışı (və ya konsepsiya axtarışı), a-da konseptual olaraq axtarış sorğusuna uyğun gələn məlumat üçün elektron saxlanan qurulmamış mətni (məsələn, rəqəmsal arxivlər, e-poçtlar, elmi ədəbiyyat və s.) Axtarmağa imkan verən avtomatlaşdırılmış məlumat axtarış metodudur. Başqa sözlə, bir anlayış axtarış sorğusuna cavab olaraq alınan məlumatda ifadə edilən fikirlər sorğunun mətnindəki fikirlərə uyğundur.

Konsepsiya axtarışı müvafiq və konsepsiya ilə əlaqəli nəticələr verir.