Bir kantata ilə bir oratorio arasındakı fərq nədir (müqəddəs kantata və müqəddəs oratorio olduğu üçün, dünyəvi kantata var və dünyəvi oratorio var) İkisinin arasında heç bir fərq görmürəm?


cavab 1:

Çox oxşardır, lakin fərqli bir kontekstdə istifadə olunur. Əvvəlcə həm xor, həm solist, həm də orkestr iştirak edir. Hər ikisi dramatik hekayələr danışır. Storylines solistlər / evangelistlər tərəfindən köçürülür, xorlar da bu anın hisslərini əks etdirir. Həm geyim, həm də rekvizit pulsuzdur.

Fərqlər aşağıdakılardır: 1. Cantatalar ümumiyyətlə daha qısadır. 2. Oratorios adətən daha dramatik olur. Onları dekorasiya və geyim olmadan opera kimi düşünün. 3. Cantatalar ümumiyyətlə dini şəraitdə (məsələn, xidmət zamanı və ya xüsusi kilsə tədbirlərində), oratoriyalar isə konsertlərdə ifa olunurdu.

Ümid edirəm ki, bu kömək edir!