İkili bir genetik alqoritm və üzən bir nöqtə genetik alqoritm arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

Düşünürəm ki, fərq dəyişdirilən xromosomdadır. Biri deyə bilər ki, üzən nöqtə GA ikili GA tipidir, çünki üzən nöqtə nömrələri sonda ikili kodlanır. Onların üzən nöqtə nömrələrinin olması bir ifadə məsələsidir.

Xromosomlar asanlıqla tam və ya simvol ola bilər və ya ikili kodlana bilən hər hansı bir şey ola bilər (açıq şəkildə bitlər arasında birləşmək istəyi ilə).