32 bitli və 64 bitlik Windows əməliyyat sistemi arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

32 və 64 bitlik əməliyyat sistemləri arasındakı əsas fərq:

32 bit (X86 əsaslı) məhdud Ram Max (4 GB) idarə edə bilər. 32 bitli X64 əsaslı tətbiqləri işlədə bilməzsiniz.

Ramın tutumunu 64 bit (X64 əsaslı) olaraq genişləndirə bilsən də, belə məhdudiyyətlər yoxdur. Burada uyğunluq parametrlərini dəyişdirərək X86 əsaslı tətbiqləri işlədə bilərsiniz.


cavab 2:

Xahiş edilə bilən yaddaş yerlərinin sayı. 32 bitlik pəncərələrdə yalnız 2 ^ 32 və ya 4 milyard (4,294,967,296) bayt yaddaşa yönəldilə bilər, çünki 32 bitlik nömrə çoxdur. Bu 4 GiB-dir.

64 bitlik pəncərələrdə 2 ^ 64 və ya 9 sextilyard (9,223,372,036,854,775,807) bayt yaddaşa göndərilə bilər. Yəni 8,388,608 TiB.

Yaddaş, kompüter işləyərkən məlumatları saxlamaq üçün istifadə etdiyi şeydir. Bağlananda yaddaş yaddan çıxır. Bu, kompüter açılmadığı zaman belə qalan sabit disklərdən (məsələn, sabit disklər, sabit disklər, USB çubuqlar və s.) Fərqlidir. Bu fərq vacibdir, çünki sabit diskdən oxuyanlar və yazanlar bir prosessor tərəfindən yerinə yetirilmək üçün çox yavaşdır. Buna görə məlumatlar yaddaşda saxlanılır ki, prosessor asanlıqla işlənə bilsin. Bu səbəbdən bir kompüterin nə qədər çox yaddaşı varsa, bir o qədər yaddaş saxlaya bilər və sabit diskdən oxumaq məcburiyyətində qalır.

Əksər proqramlar yarım GiB-dən çox olmayan yaddaşdan istifadə edir və çox vaxt daha azdır. Bu gün daha çox yaddaş mövcuddur, istifadəçilər və əməliyyat sistemləri daha çox proqram işlədə bilər.