3/4 və 4/3 arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

Digər şərtlərlə fraksiya çıxara bilməzsiniz. Beləliklə, ilk vəzifəniz ortaq məxrəc tapmaqdır.

4 amil 2 * 2, 3 amil, yaxşı, 3. Beləliklə, bizə 2 * 2 * 3 = 12 lazımdır

4 / n-ni n / 12 halına gətirmək üçün 3/3-ə çarpmaq (bu birə çarpmaqla bərabərdir, sayı dəyişmir, sadəcə şəklindədir) 3/4 9/12

Eynilə, 4/3 * 4/4 = 16/12

16/12 ilə 9/12 arasındakı fərq 16 alma və 9 alma arasındakı fərqlə eynidir; Sayğacları bir-birindən çıxardın, on iki onuncu var. 16–9 7, beləliklə fərq 7/12-dir.

Yaxşı, qoyduğunuz kimi, -7/12 axtarırsınız, amma texniki olaraq "fərq" fərqin ölçüsünü soruşur, bu daim müsbət saydır, buna görə daha kiçik olanı daha böyük olandan çıxardım.