1 kqf ilə 1 Newton arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

İkisinin arasındakı əsas fərq, kiloqram qüvvəsinin artıq etibarlı bir ölçü vahidi hesab edilməməsidir, çünki Nyuton yalnız ölçü vahidi deyil, SI vahididir. Newtonian'ın tərifini və kiloqram gücünün köhnəlmiş bir vahid olaraq təyin edilməsini SI broşurasında tapa bilərsiniz.

İndi köhnəlmiş hesab olunan köhnə tərif (bölmənin özü köhnəlmiş elan olunduğundan):

1 kqf = 9.806 65 N.

(Qeyd: Nyutonun N işarəsi var və bölmənin adı N hərfi ilə başlamır. Cümlə və ya cədvəldə yerləşdirmək tələb olunmadıqda. Baş hərf ilə işarədir, lakin ad deyil, dərəcə Selsi istisna olmaqla, Celsius vahid adının (hissələrin) əsas hissəsinə tətbiq olunan təsviri sifət olduğu xüsusi bir haldır.)


cavab 2:

Hər ikisi sürətlənmədən yalnız bir fərqlə güc vahidləridir. Güc kütlə və sürətlənmədən asılı olan vektor ölçüsüdür. 1 Nyutonun vəziyyətində tətbiq olunan qüvvə istiqamətində 1 kq / s 2 sürətlənməsinə səbəb olan bir qüvvədir. Digər bir göstərici 1 kqf, 1 kq cismin çəkisi səbəbindən sürətlənmə kimi sürətlənə biləcəyi qüvvədir, buna görə 1 kqf 9,8 kq m / s ^ 2-ə uyğun gəlir.


cavab 3:

Hər ikisi sürətlənmədən yalnız bir fərqlə güc vahidləridir. Güc kütlə və sürətlənmədən asılı olan vektor ölçüsüdür. 1 Nyutonun vəziyyətində tətbiq olunan qüvvə istiqamətində 1 kq / s 2 sürətlənməsinə səbəb olan bir qüvvədir. Digər bir göstərici 1 kqf, 1 kq cismin çəkisi səbəbindən sürətlənmə kimi sürətlənə biləcəyi qüvvədir, buna görə 1 kqf 9,8 kq m / s ^ 2-ə uyğun gəlir.