Krompton effekti nədir və fotoelektrik effektlə krompton effekti arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

İşığın hissəciklərdən (fotonlardan) ibarət olduğunu və fotonların bir impuls olduğunu inandırıcı bir dəlil enerji hf ilə bir fotonun sabit bir elektronla toqquşduğu zaman görünə bilər. Enerji və təcilin bir hissəsi elektrona köçürülür (bu, Compton effekti kimi tanınır), lakin bu elastik toqquşma həm enerjini, həm də təcilini saxlayır. Toqquşmadan sonra fotonun enerjisi hf və elektron isə kinetik enerjiyə malikdir.

Enerji qənaəti: hf = hf '+ K


cavab 2:

Yaxşı, Compton təsiri səpələndikdə rentgen şüalarının və qamma şüalarının dalğa uzunluğunun artmasıdır (daha az təşkilatlanma səbəbi ilə enerji sıxlığı az olan dalğa ön təbliği). Fotoelektrik effekt, bir cisim vurduqdan sonra sərbəst elektronların foton ilə yayıldığı zaman olur.

Birincisi, yüksək enerjili radiasiyanın dağılması, ikincisi sərbəst elektron və fotonun qarşılıqlı təsiri nəticəsində yaranır.

Bunlar qarşılıqlıdır, lakin hər iki təsiri rentgen və ya qamma şüaları kimi səyahət edən fotonlar tərəfindən qəbul edilə bilər.