Ağac və kağız arasındakı kimyəvi fərq nədir, hər ikisi eyni mənbədən qaynaqlanır?


cavab 1:

Taxta bir növdür, kağız, toxuma kağızından başqa birdən çox növdən, ən azı bir yumşaq ağacdan və bir sərt ağacdan ibarətdir. Kimyəvi maddələr ağac liflərini parçalamaq üçün istifadə olunur. Onlar çürümüş prosesi sanki sürətləndirirlər. Bu kağız dəyirmanları yaxınlığında qoxardığınız gözəl ətir. Xlor odunu ağartmaq üçün istifadə olunur. Kağızın cilalanması lazım olduqda səs əlavə olunur. Pul kimi müəyyən tətbiqlərdə plastik və parça liflər.

Kağız kimyəvi olaraq əldə edilən xam ağacdan bir qədər fərqlənir.