SP2 və SP3 arasındakı əsas fərq nədir?


cavab 1:

Sp2 və sp3 hibridləşməsindən əsas fərq ondadır ki, sp2 hibridləşməsində bir s və iki p orbitals üst-üstə düşür və eyni enerji və forma ilə 3 hibridləşdirilmiş orbital meydana gətirir, sp3 hibridləşmədə isə s və 3 p orbitals üst-üstə düşür və 4 hibridləşdirilmiş orbitals təşkil edir ... bu əsas fərqdir ....

Bununla yanaşı, digər fərqlər də var, məsələn B. Winkel ... amma əsas fərqlərlə məşğul olduğunuz üçün bunu qeyd etdim .. :)