DNT polimeraz 1 ilə RNT polimeraz arasındakı əsas fərq nədir?


cavab 1:

Əsas fərq, DNA polimerazının çoxalma prosesində iştirak etməsi və böyüməkdə olan DNT səthindəki zədələrin 3'-5 'ekzonukazasın oxunması fəaliyyəti sayəsində düzəldilməsidir, eyni zamanda RNA primerlərini silməklə Okazaki parçalarının çıxarılmasına xidmət edir. ipi DNT ilə əvəz etmək üçün əlaqə qurmaq. AND-RNA polimeraza II, 3'-5 'ekzonuklez fəaliyyətinə sahib olan 3 fərqli RNT polimerazlarından (transkripsiyada iştirak edən) yalnız biridir.