Müzakirə, müzakirə və dialoq arasındakı real fərq nədir?


cavab 1:
  • Dialoq və mübahisələr bir plüralist demokratiyada İKİNCİ qanunidir və buna görə də onlayn siyasət müzakirəsində həm qanuni, həm də faydalıdır. Duygusal ziddiyyətli ictimai siyasət müzakirələri, mübahisələr barədə qaçılmaz mübahisələrin, onlayn mühitdə, dialoqdan daha çox pisləşməsinin qarşısını almaq üçün diqqətli və yaxın moderasiya tələb edir. Bu, mütləq pis bir şey deyildir və əsasən qərb cəmiyyətində üstünlük təşkil edən qarşılıqlı əlaqə tərzini və onlayn məkanın olmamasını əks etdirir. Dialoq daha geniş yayılmışdır, əgər iştirakçılar müzakirə mövzusunun ümumi məqsədi barədə mütləq rahatlama tələb etmirsə. Düzgün şəraitdə üzvi şəkildə inkişaf edə bilər.

Dialoqdakı müzakirə müzakirələri haqqında daha çox məlumat