Zoospores ilə zigotes arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

Zoospore:

1. Zooporangiumda zoopark sporu əmələ gəlir.

2. Adətən bayraqlı və çevikdir.

3. Zoospore, aseksual çoxalmanın nəticəsidir.

4. Haploid və ya diploiddir.

5. Zoospore yayılmada iştirak edir.

Zigota:

1. İki gametin birləşməsi ilə əmələ gəlir.

2. Adətən bayraqlı deyil və çevik və çevik deyil.

3. Cinsi çoxalmanın xalis nəticəsidir.

4. Həmişə diploiddir.

5. Yayılmasında cüzi rol oynayır.