Çəki sıxlığı ilə xüsusi çəki arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

Sıxlıq kütlə vahidinin həcmi kimi müəyyən edilir. SI vahidi kq var. m-3 və mütləq ölçüdür. Xüsusi çəkisi 4 ° C-də bir materialın suyun sıxlığına nisbətidir (ən sıx olduğu və dəyəri (*) 999.974 kq. M-3) və buna görə də vahid olmadan nisbi miqdardır. 9 Avqust 2007


cavab 2:

Sıxlıq, müəyyən bir həcmdə kütlə miqdarıdır, xüsusi çəkisi isə bir materialın sıxlığının müəyyən bir istinad materialına nisbətidir. Xüsusi çəkilər istifadə edərkən ümumiyyətlə materialların sıxlığını su ilə müqayisə edirik. Bu mahiyyət etibarilə cismin öz sıxlığına uyğun xüsusi çəkisi ilə nəticələnəcəkdir.